Regulamin Karty Rabatowej

1. Regulamin określa zasady korzystania z Karty Rabatowej SKLEPU OKNA I DRZWI ART – MAR wydawanej przez ART – MAR Andrzej Bielak, Mariusz Makowski Spółka Komandytowa z siedzibą w Lublinie przy ul. Związkowej 26.

2. Karta uprawnia jej posiadacza do uzyskaniu rabatu 10% na cały asortyment dostępny w Sklepie OKNA i DRZWI ART – MAR zlokalizowanym w Lublinie przy ul. Związkowej

3. Kartę może otrzymać każda osoba, która w okresie od dnia 14 czerwca 2024r. do wyczerpania zapasów zgłosi się po kartę do Sklepu OKNA i DRZWI ART – MAR. Można otrzymać tylko jedną Kartę Rabatową.

4. Aby uzyskać rabat podczas zakupów należy wręczyć Kartę Rabatową sprzedawcy przed dokonaniem płatności za zakupy. W przypadku nieokazania Karty przy kasie rabaty nie będą naliczane.

5. Karta wydawana jest na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem że firma ART – MAR Andrzej Bielak, Mariusz Makowski Spółka Komandytowa w każdej chwili może zakończyć promocję związaną z Kartą Rabatową tj. wyłączyć rabat przypisany do Karty Rabatowej. Informacja o zakończeniu promocji zostanie podana do wiadomości kupujących w sposób opisany w pkt. 7.

6. Każda osoba może posiadać tylko jedną aktywną Kartę Rabatową.

7. ART – MAR Andrzej Bielak, Mariusz Makowski Spółka Komandytowa zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu i poinformowania o tym uczestników poprzez udostępnienie zmienionej wersji regulaminu w formie ogłoszenia na terenie Sklepu OKNA i DRZWI ART – MAR (przy kasie) i na stronie internetowej www.artmar-lublin.pl

8. Regulamin obowiązuje od dnia 14 maja 2024r.